Meteen naar de inhoud

Eerste verlof procedure

Om een eerste verlof aan te vragen als lid van Wilhelm Tell zijn er een aantal regels en procedures waar je je aan moet houden.

 

De voorwaarden om een verlof aan te vragen zijn als volgt:

 • Je bent 18 Jaar of ouder.
 • Je moet minimaal 12 maanden lid te zijn van Wilhelm Tell.
 • Je moet minimaal 12 maanden lid zijn van de KNSA.
 • Je hebt je 13 schietbeurten op je blauwe kaart succesvol afgerond.
 • Je heb minimaal 18 schietbeurten in je schietregister staan.

Wanneer je aan deze voorwaarden voldoet kan je je aanvraag starten.

Stap 1

 • Ga op zoek naar een wapen. Zonder een wapen gereserveerd te hebben kan je namelijk geen aanvraag doen. Voor de aanvraag heb je namelijk de volgende gegevens nodig:
  • Soort wapen
  • Merk
  • Type
  • Model
  • Kaliber
  • Wapennummer
  • Tevens heb je van de verkopende partij de volgende gevens nodig:
   • Naam en voorletters
   • Adres
   • Postcode en woonplaats
   • En één van de volgende 4 opties vwb de verlofgevens van de verkoper:
    1. Erkenningsgevens
    2. Verlofgevens
    3. Jacht akte gevens
    4. Anders, namelijk……..

Stap 2

 • Maak een afspaak met de politie voor een intake gesprek (1e verlof).Dit kan via het landelijke nummer 0900-8844 en vraag naar de korpscheftaken regio Rotterdam.

 

Stap 3

 • Download het WM3 formulier en vul punt 1 t/m 5 in. Punt 6 dient door een bestuurslid van Wilhelm Tell ingevuld te worden.Deze kan je hier vinden.

Stap 4

 • Download het WM32 formulier en vul punten 1 t/m 4 en 7 t/m 11 zelf in.
 • Tevens moeten door 3 referenten hun persoonsgegevens en hun relatie tot de aanvrager in te vullen.Let op de criteria waaraan de referenten moeten voldoen:
  • Referent 1 – huisgenoot of familielid in de eerste graad, of vriend, buurman of collega (meer dan oppervlakkig contact vereist)
  • Referent 2 – (bestuurs-)lid op basis waarvan redelijk belang vuurwapenverlof wordt aangetoond, waaronder  (bestuurs-)lid schietvereniging, of (bestuurs-)lid WBE, of jachtaktehouder, of medelid vereniging Eduard de Beaumont
  • huisgenoot of familielid in de eerste graad, of vriend, buurman of collega (meer dan oppervlakkig contact vereist) of(bestuurs-)lid op basis waarvan redelijk belang vuurwapenverlof wordt aangetoond, waaronder (bestuurs-)lid (traditionele)schietvereniging, of (bestuurs-)lid WBE, of jachtaktehouder, of medelid vereniging Eduard de Beaumont.

Verwittig deze mensen dat ze jouw referent zijn en dat de politie, indien nodig, contact met ze op kan nemen om referenties na te trekken. Het WM32 formulier kan je hier vinden.

 

Stap 5

 • Verschijn op tijd op je afspraak bij de korpscheftaken, Veilingweg 66 te Rotterdam (google maps) met de volgende bescheiden:
  • Je ingevulde WM3
  • Je ingevulde WM32
  • Je schietregister (met minimaal 18 geregistreerde schietbeurten)
  • Legitimatie (rijbewijs of paspoort)
  • Een pasfoto (als je met je wapen ook in het buitenland wil schieten dien je 2 pasfoto’s in te leveren)

De politie zal middels een gesprek een eerste indruk van je krijgen. Wanneer deze positief is zullen zij je aanmelden voor de E-screener.

 

Stap 6

Binnen enkele dagen zul je per post een brief ontvangen waarin een referentie nummer en een aanmeldlink staat.

Je kan je via de link aanmelden voor de e-screener, op een voor jou geschikte locatie en tijdstip.

Tip: soms kan je sneller voor een e-screener terecht op een locatie die wat minder dicht bij huis is, je zou er voor kunnen kiezen om wat verder te rijden om zo eerder aan de beurt te zijn.

Zorg dat je op tijd op de locatie ben om de e-screener te doen. Let er op dat je het ID bewijs bij je heb dat je via de e-screener website heb opgegeven.

 

Stap 7

Er vanuit gaande dat je geslaagd ben voor de e-screener volgt er nu een kluiscontrole.

 

Bij een eerste verlofaanvraag dient de vertegenwoordiger van de korpschef – middels een bezoek aan de locatie waar het wapen en/of de munitie opgeslagen zal gaan worden – te controleren of de aanvrager beschikt over een opbergplaats die voldoet aan de eisen voor het opbergen van wapens en munitie. Deze controle wordt, in verband met de mogelijk daaruit voor de aanvrager voortvloeiende consequenties, zoals de aanschaf van een wapenkluis of de aanpassing van een bergplaats, pas gedaan als vast staat dat het verlof kan worden verleend.

Met andere woorden, de politie zal langs komen om te kijken of je een kluis heb die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Laat je tijdens de aanschaf van een kluis goed informeren over de regelgevingen omtrent de opslag van wapens en munitie.

Hou rekening met het volgende:

 • Wapens en munitie moeten gescheiden opgeslagen worden.
  Dit kan dmv 2 aparte kluizen of een aparte kluis in de wapenkluis.
 • De kluis dient verankerd te zijn aan minimaal 1 draagmuur.
 • Rondom de kluis dient de kluis afgekit te worden.

Als een deugdelijke bergplaats voor wapens en/of munitie wordt uitsluitend aangemerkt een speciaal voor de opslag van wapens vervaardigde wapenkast/wapenkluis of een andere kluis die qua uitvoering en inbraakwerendheid daarmee kan worden gelijkgesteld. Een kluis dient deugdelijk te worden verankerd in de vloer of de muur van het gebouw tenzij de kluis van een dusdanig gewicht is (minimaal 200 kilo) dat het zo goed als uitgesloten is dat de kluis bij een inbraak kan worden meegenomen.

Login

Wachtwoord reset

Reset Your Password

Profiel bekijken

Profiel bewerken

Edit Your Profile
facefaceface
emailemailemail
visibilityvisibilityvisibility
perm_identityperm_identityperm_identity
perm_identityperm_identityperm_identity

Registreer

Registration is disabled in this site.