Meteen naar de inhoud

Update KNSA corona en verlof gegevens

Op 25 februari zijn alle beperkingen voor schietsportverenigingen opgeheven

woensdag 16 februari 2022

Tijdens de laatste persconferentie van het kabinet is medegedeeld dat de huidige corona-maatregelen voor schietsportverenigingen in 2 stappen opgeheven worden.

Met ingang van 18 februari aanstaande zijn alle beperkingen, zoals het verplicht dragen van een mondkapje, het 1,5 meter afstand houden, een vaste zitplaats in de sportkantine, enzovoorts, niet meer van toepassing. De enige maatregel die dan nog in stand blijft, is het verplicht tonen van het coronatoegangsbewijs (vrij vertaald: de QR-code) door iedereen van 18 jaar en ouder.

En met ingang van 25 februari aanstaande vervalt ook deze plicht, zodat vanaf dan alle schietsportverenigingen hun deuren weer voor al hun leden, zonder beperkingen, kunnen openen en besturen van verenigingen niet meer verplicht zijn om op een CTB te controleren.

Coronamaatregelen per 13 november hebben ook consequenties voor schietsportverenigingen

maandag 15 november 2021

Nadat met ingang van 6 november 2021 het voor sporters en bezoekers verplicht is om op binnen-schietbanen het coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen, zijn er per 13 november – vanwege de oplopende besmettingen – weer extra maatregelen afgekondigd door het kabinet. Deze nieuwe maatregelen hebben ook gevolgen voor de schietsportverenigingen, namelijk:

 1. Publiek is niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
 2. Sportkantines moeten ’s avonds om 20.00 uur sluiten en vaste zitplaatsen (de zogenaamde ‘placering’) zijn verplicht.
 3. Als het mogelijk is, moeten schietsportverenigingen weer de 1,5 meter afstand in acht nemen. De KNSA adviseert daarom haar verenigingen – voor zo ver dat niet nog steeds het geval was – om het reserveringssysteem weer te hanteren. Voorts adviseert de KNSA haar verenigingen om, indien mogelijk, de schietpunten om-en-om te gebruiken en/of schotten tussen de schietpunten te plaatsen.

Voor nadere informatie kunt u nog raadplegen het algemene protocol verantwoord sporten van NOC*NSF, dat inmiddels via hun website te downloaden is.

Coronatoegangsbewijs verplicht voor binnen-schietbanen

donderdag 4 november 2021

Met ingang van zaterdag 6 november 2021 zijn sporters en bezoekers van 18 jaar en ouder verplicht om in de binnen-sportaccommodaties en dus ook de binnen-schietbanen, het coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen. Dit is een aanvulling op de eerdere verplichting tot het tonen van het CTB in de sportkantines. Deze verplichting geldt nu ook voor het terras en voor andere binnen-faciliteiten, zoals de toiletten.

vrijdag 17 september 2021

Afschaffing 1,5-meter-afstandregel en invoering coronatoegangsbewijs

Per 25 september 2021 zijn door het kabinet weer nieuwe versoepelingen aangekondigd. De belangrijkste wijziging voor de sport en dus ook de schietsport, is het afschaffen van de 1,5-meter-afstandmaatregel. Dat betekent dat ook in de schietsport – daar waar tot voor kort gold ‘als er 1,5 meter afstand gehouden kan worden, dan moet dat worden toegepast’ – dat niet langer verplicht is. Schietsportverenigingen kunnen vanaf dan dus hun schietbanen weer volledig openstellen en alle schietpunten weer gebruiken. Een registratieplicht was er al niet meer, maar de meeste schietsportverenigingen deden en doen dat toch al met het presentieregister. De KNSA adviseert schietsportverenigingen om, wanneer er grote drukte kan ontstaan, een reserveringssysteem te blijven toepassen. De KNSA adviseert haar verenigingen ook om zoveel als mogelijk is de hygiënemaatregelen te blijven uitvoeren.

Coronatoegangsbewijs voor sportkantines

Het kabinet heeft voorts besloten dat voor een aantal sectoren het gebruik van het coronatoegangsbewijs (ook wel de ‘coronapas’ genoemd) per 25 september 2021 verplicht is. Die verplichting geldt voor culturele instellingen, evenementen, sportwedstrijden en voor de horeca. Dat geldt dus ook voor sportkantines (dat zijn immers horecagelegenheden). Een uitzondering is gemaakt voor de terrassen, en dat geldt dus ook voor de terrassen bij sportkantines. Iedereen krijgt een coronatoegangsbewijs wanneer hij of zij volledig is gevaccineerd, een geldig herstelbewijs of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud heeft. Deze maatregel geldt in ieder geval tot november 2021, wanneer het kabinet de maatregelen gaat evalueren.

Schietsportverenigingen hoeven dus hun leden, wanneer die leden uitsluitend schietsportactiviteiten verrichten, niet te controleren op het coronatoegangsbewijs, maar wel wanneer hun leden in de kantine willen verblijven. Dat controleren kan eenvoudig door het gebruik van de CoronaCheck Scanner die te downloaden is door iedereen die over een smartphone beschikt.

*UPDATE* Binnen-schietbanen blijven gesloten tot en met 20 april 2021

donderdag 25 maart 2021

Na de persconferentie van het kabinet van 23 maart jongstleden is besloten de lockdown te  verlengen tot en met 20 april 2021. De maatregelen uit het bericht van 9 maart (zie hieronder) blijven ongewijzigd.


dinsdag 9 maart 2021

Het kabinet heeft de lockdown in Nederland gecontinueerd tot en met in ieder geval 30 maart (nu 20 april) 2021. Als gevolg daarvan blijven de maatregelen zoals die al met ingang van 15 december 2020 gelden, nog van toepassing. Voor een overzicht van die maatregelen zie ons nieuwsbericht van 14 januari 2021.

Dat betekent dat tot en met 30 maart (nu 20 april) in ieder geval de binnen-schietbanen gesloten moeten blijven. De buiten-schietbanen blijven open, met een kleine verruiming van de maximale groepsgrootte van 2 naar 4 personen met ingang van 16 maart 2021.

Voor het overige verandert er dus niets en moeten schietsportverenigingen die beschikken over een buiten-schietbaan zich ook houden aan de maatregelen en voorschriften die van toepassing zijn en zijn opgenomen in model-protocollen die de KNSA samen met NOC*NSF, heeft opgesteld.

Voor de meest actuele versie van het algemeen protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF zie de website van NOC*NSF: http://nocnsf.nl/sportprotocol.

 

Korpscheftaken van Politie hervatten 3 maart 2021 hun werkzaamheden

donderdag 4 maart 2021

De Nationale Politie laat ons weten dat met ingang van 3 maart 2021 de afdelingen Korpscheftaken van de Politie hun werkzaamheden zullen hervatten. Uiteraard gebeurt dat met inachtneming van de nog van toepassing zijnde coronamaatregelen. Het hervatten van de werkzaamheden betekent dus dat wapenverloven weer verlengd worden en de bijschrijving en afschrijving van wapens ook weer mogelijk is.

De hervatting van deze werkzaamheden gebeurt wel gefaseerd. Vanwege de grote achterstand die inmiddels is ontstaan en de hoeveelheid werk die op deze afdelingen afkomt vanwege het collectief verlengen van alle jachtaktes deze maand, kan het zijn dat niet direct alle diensten kunnen worden verricht.

Voor de verlenging van bestaande wapenverloven wordt niet langer gebruik gemaakt van het Verlengingsbesluit zoals dat tot op heden van toepassing was, maar geldt er een nieuwe procedure en de stappen die verlofhouders moeten doorlopen, zijn als volgt:

 1. Verstuur of overhandig – minimaal 1 maand voordat de geldigheid van uw verlof afloopt – uw verlof op het bureau van politie (in plaats van 14 dagen van tevoren). Wacht met het insturen of overhandigen totdat u een brief van het Team Korpscheftaken van de Politie heeft ontvangen.
 2. Voordat u uw verlof inzendt of afgeeft, adviseren wij u een kopie daarvan voor uzelf te maken.
 3. Ondanks het verzoek van de KNSA daartoe, zal de politie u geen ontvangstbewijs van uw verlof verstrekken; bewaar daarom de kopie van uw verlof goed en neem die mee wanneer u naar de schietsportvereniging gaat.
 4. Verstrek gelijktijdig met uw verlof, een ingevuld en ondertekend WM32-formulier (maak ook hiervan een kopie voor uzelf) en een kopie van uw lidmaatschapsbewijs van de vereniging of een kopie van de KNSA-licentie.
 5. Het overleggen van uw schietregister is voor dit jaar niet nodig.
 6. De verlofhouder ontvangt bericht dat, zodra de coronamaatregelen dat toestaan, het verlof kan worden opgehaald en dat gebeurt – zo is het voornemen – niet later dan 1 juli 2021.

Het bericht hierover van de politie vindt u onder: https://www.politie.nl/themas/vergunningen-en-verloven.html

 

Gevolgen gedeeltelijke lockdown voor de schietsport

woensdag 14 oktober 2020

Het kabinet heeft op 13 oktober jongstleden tijdens een persconferentie een gedeeltelijke lockdown aangekondigd. Als gevolg van deze gedeeltelijke lockdown komen er ook nieuwe maatregelen voor de sport en dus ook de schietsport in Nederland. Alle maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober om 22.00 uur.

De maatregelen voor de schietsport in Nederland zijn als volgt:

 • Individueel sporten – en dus ook schietsportbeoefening – is nog toegestaan, maar moet wel weer met inachtneming van een afstand van 1,5 meter tot elkaar, en met maximaal 30 personen in één ruimte.
 • Het organiseren van wedstrijden en kampioenschappen is niet meer toegestaan, en er mogen ook geen toeschouwers of supporters meer bij de sportbeoefening aanwezig zijn. De KNSA zal dus de organisatie van alle KNSA-wedstrijden en KNSA-kampioenschappen per direct annuleren tot nader order. Het beoefenen van een interne competitie in verenigingsverband (zeg maar: een soort laddercompetitie) is geen bezwaar.
 • De sportkantines moeten dicht blijven en ook de kleedkamers en douches moeten sluiten.

Naar verwachting zullen alle maatregelen minimaal vier (4) weken gaan duren. Over ongeveer twee weken zal de balans worden opgemaakt en zal worden bezien of er nadere verscherpingen moeten komen.

In de loop van deze week zal de KNSA de van toepassing zijnde protocollen, op basis van de gewijzigde maatregelen, aanpassen.

Sportkantines dicht

dinsdag 29 september 2020

Eén van de aangescherpte maatregelen van het Nederlands kabinet in verband met de coronacrisis, is de sluiting van sportkantines; een maatregel die ingaat op dinsdag 29 september om 18.00 uur. De maatregel blijft in ieder geval de komende drie weken van kracht.

Voor schietsportverenigingen betekent deze maatregel dus dat zij hun kantine moeten sluiten, dat er van die kantine dus geen gebruik meer gemaakt mag worden en er dus geen consumpties meer verstrekt mogen worden.

De sluiting van de kantines heeft geen gevolgen voor de schietsportbeoefening; leden van schietsportverenigingen kunnen gewoon de schietsport blijven beoefenen.

Het bijwonen door toeschouwers is niet toegestaan.

Schietsportverenigingen met buitenbanen weer open

donderdag 7 mei 2020

Met ingang van maandag 11 mei 2020 mogen schietsportverenigingen die beschikken over een buitenbaan, hun deuren weer openen voor alle leden. Dit geldt dan dus voor die schietsportverenigingen die beschikken over Kleiduivenschietbanen, Geweer- en/of Pistool-buitenbanen, en ook voor de schutterijen.

Deze openstelling gebeurt wel met inachtneming van een aantal restricties, zoals:

 • De schietsport mag uitsluitend buiten beoefend worden.
 • Te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot elkaar in acht worden genomen.
 • Hanteer duidelijke trainingstijden en maak die (vooraf) bekend.
 • De kantine blijft gesloten.
 • De kleedkamers mogen niet gebruikt worden.
 • Er moet zoveel mogelijk van eigen materiaal (geweren en pistolen) gebruik gemaakt worden; indien er van verenigingswapens gebruik gemaakt wordt, moeten deze gedesinfecteerd worden.
 • Er mogen geen wedstrijden worden geschoten.
 • Sportschutters moeten zich bij hun bezoek aan de vereniging beperken tot de schietsportactiviteit. Dus na de activiteit direct de accommodatie weer verlaten.

Binnenschietbanen:

De regering heeft voorts besloten dat binnenaccommodaties, dus ook binnenschietbanen, pas per 1 september 2020 opengesteld worden. De KNSA is omtrent dat besluit teleurgesteld. Immers, de schietsport kan ook binnen uitstekend worden beoefend met inachtneming van 1,5 meter afstand. Schietsportverenigingen waarvan het merendeel beschikt over binnenschietbanen, worden met dit besluit van 11 mei onevenredig gedupeerd. De KNSA zal daarom, in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF, nogmaals bij het ministerie van VWS bepleiten om ook voor binnen-schietbanen (de schietsport is immers een non-contactsport) openstelling toe te staan, eerder dan pas op 1 september aanstaande.

Protocollen:

Schietsportverenigingen die dus maandag 11 mei hun deuren weer mogen openen voor al hun leden omdat zij over buitenschietbanen beschikken, moeten zich stipt houden aan de voorschriften waaronder dat is toegestaan. Voor die verenigingen heeft de KNSA, samen met NOC*NSF, protocollen opgesteld. Zo is er een algemeen sportprotocol voor alle sporten in Nederland; dat is al beschikbaar op de website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol en wordt in de loop van vrijdagmiddag 8 mei geactualiseerd. Het sportspecifieke protocol over de schietsport is inmiddels aangepast aan de nieuwe maatregelen en schietsportverenigingen kunnen dit via www.knsa.nl/downloadcenter/ downloaden. Let wel: deze protocollen moeten altijd  in samenhang met elkaar worden toegepast. Het sportspecifieke protocol is in feite een aanvulling op het algemene sportprotocol.

******************************************

*Informatie voor verlofhouders*
De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politie afdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlengingen van wapenverloven in behandeling neemt.
De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen. In de praktijk betekent dat dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.

Zie verder de site van de KNSA:
https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/afdelingen-korpscheftaken-i-v-m-coronavirus-gesloten/

Voor wat betreft schietbeurten meldt de KNSA:

Schietbeurten:

Als gevolg van de verplichte sluiting van schietsportverenigingen en het annuleren van schietsportactiviteiten, is het voor sommige sportschutters, tevens verlofhouders zijnde, niet mogelijk om de wettelijk verplichte 18 schietbeurten te verrichten ter verlenging van het verlof. De KNSA zal bij de Nationale Politie bepleiten om voor diegene die kan aantonen dat het tekort aan schietbeurten het gevolg is van de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn genomen, een uitzondering te maken en het wapenverlof toch te verlengen. Een en ander gebeurt dan met toepassing van artikel 2.4.2 van de Circulaire wapens en munitie.

Zie ook hiervoor de KNSA2 site:
https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/update-gevolgen-coronavirus-voor-schietsport-en-knsa/

Login

Wachtwoord reset

Reset Your Password

Profiel bekijken

Profiel bewerken

Edit Your Profile
facefaceface
emailemailemail
visibilityvisibilityvisibility
perm_identityperm_identityperm_identity
perm_identityperm_identityperm_identity

Registreer

Registration is disabled in this site.