Schietlokatie open alle woensdagen vanaf 19.30 uur
Richard van Es 
Jeugd Leiding Roland Du Burck
Jannie Moolenkamp
SINDS 1925